Minust

 

Oman kümneaastast raamatupidamisalast kogemust. Aastate jooksul olen omandanud laialdast erialast kogemust nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasemel. Huvi ettevõtte finantsvaldkonna vastu on aina suurenenud, mistõttu arendan end pidevalt edasi. Oman majandusarvestuses kõrgharidust ning olen läbinud mitmeid erialaseid koolitusi. Pean enda juures oluliseks tugevuseks erinevatele olukordadele lahenduste otsimist ning lahenduskäikude üle arutlemist. Vajadusel kaasan ka erinevaid institutsioone, et probleemkoha lahendus oleks parim võimalik.  

 

Ettevõte on loodud, et Sinu kui ettevõtja elu kergemaks teha, andes Sulle lisaaega, et saaksid keskenduda oma ettevõtte eesmärkide täitmisele. 

Ettevõtte visiooniks on pakkuda Sulle sujuvat teenindust koos parimate lahenduste- ja kogemustega. 

AEG, KOOSTÖÖ, UUDISHIMU – need on minu tegevuse olulised väärtused ja põhimõtted, millest juhindun igapäevatööd tehes. Sellest tulenevalt usun siiralt, et olen ka teistele eeskujuks oma ärieetikaga. 

AEG

Annan aega Sulle ja võtan aega Sinu jaoks!

 

KOOSTÖÖ

Sõbralikkus, avatus ja professionaalsus on minu prioriteetideks Sinuga suhtlemisel. Aitan, nõustan ja peame läbirääkimisi!

UUDISHIMU

Olen valmis leidma lahendusi erinevatele küsimustele ja olukordadele, kuna tunnen suurt huvi erialase info ja uuenduste vastu!